Boekbespreking

In deze rubriek bespreek ik boeken die ik heb gelezen.

cover

“De Triomf van de Universele Gnosis” door de Franse mysticus en historicus Antonin Gadal, die zijn leven wijdde aan het bestuderen van de Katharen in zuid Frankrijk.
Dit boek is niet alleen voor de vele religie twijfelaars een eye-opener, maar zeker ook voor een ontkenner als ik een doordenker. Ik voelde wel mijn betrokkenheid zoals je in “… heb je ff” kunt lezen. Toch een opmerking, Typerend van dit soort boeken is het gezwollen taal gebruik. Kennelijk heb ik daar niets mee, ik word er altijd een beetje achterdochtig van. Wel voelde ik mijn betrokkenheid zoals je in “… heb je ff” kunt lezen. Rozenkruisers zijn o.a. voorstanders van de reïncarnatie en keren zich dan ook vooral tegen de dogma’s van elke geloofsovertuiging dan ook. (ISBN: 978-90-716-0814 8) Wil jij je meer verdiepen in dit item dan kan ik je de boeken van Bram Moerland aanraden. In mijn boek “… heb je ff” haal ik die regelmatig aan. Hieronder volgen er een paar.

cover

“De Katharen en de overwinning van de vrijheid” Van docent filosofie Bram Moerland. (Voorheen: "Katharen en de val van Montsegur") Katharen waren gelijk aan gnostici en de gnostiek was een gevaar voor de RK-kerk. Waarom? Om reden dat gnostici het ware oernatuur geloof aanhingen. (gnosis betekend; innerlijke kennis) Vrouwen waren geestelijk gelijk aan mannen. Katharen wezen het gezag van de kerk van Rome over hun geloof en hun leven principieel af. In 1209 ontketende paus Innocentius III een kruistocht tegen de katharen, alleen omdat ze anders dachten over God en ons ontstaan dan de kerk. In naam van God werden ze vermoord. Zoals bij zoveel andere culturen. Hoe christelijk was de kerk toen en nog? Blz. 141. Van:” …heb je ff” “De Katharen van toen zijn geïncarneerd en slaan nu terug op hun manier” Vergeet ook niet de kruistochten tegen Moslims, Joden, Tempeliers en Inheemden als de Indianen. (ISBN 9789020210750)

cover

“Gnosis en Gnostiek” De bevrijding van de liefde. Van docent filosofie: Bram Moerland. Geheime woorden. Bram Moerland behandelt eerst de zogenaamde geheime woorden. Het blijkt dat allerlei termen zoals leven, dood, opstanding en blindheid in de gnostiek een heel eigen symbolische betekenis hebben en vooral niet letterlijk verstaan moeten worden. Geloof in de mens. Daarna beschrijft hij het mensbeeld van de gnostiek. De gnostici geloofden in de mens. De gnostiek is geen leer of een utopie die de mens kant en klare antwoorden biedt. De gnostiek biedt een weg om te leren je eigen antwoord op het leven te geven. Jezus als filosoof. Vervolgens plaatst Bram Moerland de gnostiek in de geschiedenis. Bram Moerland beschrijft Jezus niet als een wonderdoende god, maar als een mens met een bijzondere visie, meer als een filosoof. Vaardig jezelf zijn. Tenslotte laat hij zien hoe modern het spirituele pad van de gnostiek is. (ISBN 9789020210798) Gnosis en Gnostiek

cover

“Het Evangelie van Thomas” Het weten van een ongelovige (het door de kerk verboden boek) is een van de teksten die werden teruggevonden in 1945 bij Nag Hammadi. Anders dan de evangelien uit het Nieuwe Testament bevat het Thomas-evangelie geen levensgeschiedenis van Jezus. De tekst bestaat uit 114 losse uitspraken van Jezus, zogenoemde logions. Veel van die logions zijn nogal duister. Bram Moerland heeft een toelichting geschreven die de tekst toegankelijker heeft gemaakt. Dit boek laat een verrassend andere visie zien op de historische betekenis van Jezus. Veel hedendaagse christenen en niet-christenen ervaren het Thomas-evangelie als een welkome bron van inspiratie, die het waard is opnieuw gehoord te worden. (ISBN 9789020210774)

cover

“De Goddelijke Matrix” van auteur, ingenieur, spiritueel coach en bruggenbouwer tussen wetenschap en spiritualiteit Gregg Braden. Recente ontwikkelingen laten zien dat leven, bewustzijn en energie zijn verbonden in een allesomvattend web van energie. De grondlegger van de kwantumfysica Max Planck noemde het `De Goddelijke Matrix'. In dit paradigma-doorbrekende boek beschrijft Braden hoe deze universele energie in onszelf beschikbaar is. (ISBN: 9789049960018)

cover

“Het pseudoniem van God” van auteur Ronald Meester, een wiskundige over geloof
Hoogleraar Ronald Meester ergert zich aan collega-wetenschappers die ervan uitgaan dat de evolutietheorie alles kan verklaren, van geloof tot homoseksualiteit. Ze is geen theorie van alles, laat Meester aan de hand van overtuigende voorbeelden zien. De evolutieleer kan bijvoorbeeld het bestaan van seks of bewustzijn niet verklaren. Meester pleit voor een realistischer beeld van wat wetenschap vermag. Dit leidt tot een gezondere samenleving die haar spirituele dimensie niet veronachtzaamt. Het toeval staat daarbij centraal. Toeval wordt zowel in de wetenschap als in de religie gebruikt als een verklaring van verschijnselen. In het laatste geval als een pseudoniem van God. Lees ook op bladzijde 96 van: ” … heb je ff” ik ga daar dieper op in. (ISBN: 9025953727)

cover

Terwijl we in het nieuws, vooral de narigheid van de wereld zien, vinden er momenteel geweldige creatieve ontwikkelingen en grote doorbraken plaats in de wetenschap - vooral door creativiteit, toewijding en betrokkenheid. “Bewuste Evolutie” van Barbara Marx Hubbard Barbara laat zien dat de mensheid op het punt van een kwantumomslag staat, waar we binnen 30 tot 50 jaar klaar voor moeten zijn, iets dat we allemaal diep in onszelf al weten, maar dat nog bezig is te ontwaken. Haar doel is om onze spirituele, scheppende, goddelijke kracht wakker te schudden om het Grote Scheppingsproces gezamenlijk en in harmonie te volgen en te begrijpen. (ISBN: 9789074899611)

cover

Het eerste boek wat me een beetje wakker schudde in m´n eerste rouwperiode was de “Ontdekking van de hemel” van Harry Mulisch. 1992 -Het was een duwtje zeg ik dan nu. Net uitgegeven en leesvoer wat ik kennelijk nodig had. Een eyeopener op dat moment. Zo kan je het evangelie of geloof ook verklaren. Als niet gelovige gaf het verhaal mij net dat duwtje om los te komen uit m’n dogmatische gedachtegang over het geloof. In ieder geval ook om daar zelf vrijer mee om te gaan. (ISBN: 9789023466154)

Mulisch' roman is niet alleen virtuoos en vermakelijk, maar ook ontroerend en spannend: een schitterende uitnodiging om deze hemel te ontdekken. Wie in staat is zo'n boek te schrijven kan zich heel wat pretenties veroorloven. (bron: Trouw, 21 november 1992)

cover

“I TJING” is een klassieker door Richard Wilhelm vertaald uit het Chinees met een uitgebreid voorwoord van Carl Gustav Jung, psycholoog, psychiater en oprichtte van de analytische psychologie. “I TJING”, ook wel het “Boek der Veranderingen” genoemd heeft als uitgangspunt: alles gebeurt met een reden, niets is toeval. Dit orakelboek gebruik ik nog steeds als ik ergens over twijfel en om advies. Antwoorden zijn meestal gegoten in metaforen en een enkele keer ook heel direct. (ISBN: 9789020212969)

“I TJING” is een van de belangrijkste boeken uit de wereldliteratuur. Het orakelboek uit het oude China bevat 64 hoofdstukken elk met een eigen hexagram. Formuleer je vraag die je het orakel wilt voorleggen. Denk goed na over je vraag en schrijf je vraag desnoods op. Het is serieus, het bevat de bron van het taoïsme en confucianisme.
“Ik ben Rob Neef van de KunstKring Krimpen nog steeds dankbaar voor zijn uitleg van dit boek”

cover

“Een ongewoon gesprek met God” van Auteur: Neale Walsch
De gesprekken met god zijn zo geformuleerd alsof God rechtstreeks spreekt staan de schrijver en pleit voor een moderne, persoonlijke en zelfs rechtstreekse relatie met hem/haar. Vragen aan God die je zelf ook zou willen stellen. Zijn godsbeeld is erg verschillend van dat van het jodendom, het christendom of de islam. Het is God die onvoorwaardelijk liefheeft, geen gebiedende, straffende of wrekende God. Dat is volgens Walsch het beeld van de machthebbers, de beheersing-van-bovenaf-structuren, de georganiseerde religies die een moraal of een wet willen opleggen, en die willen dat de mensen aan hen gebonden blijven; voor hen werken, lijden, vechten, bommen leggen.
“Een ongewoon gesprek met God” was voor mij een openbaring en gelijk ook een vermakelijk verhaal. In het gedeelte, De God van morgen, stelt Walsch dat religie en spiritualiteit steeds meer in elkaar zullen opgaan. Aanvullend zeg ik dan “Willen we een betere wereld voor onszelf dan zal dat ook moeten. Geen dogma’s van die zogenaamde dienaren van God hier op aarde. En dat geld voor alle religies die denken dat ze God hier vertegenwoordigen.” (3 boeken in één:  ISBN: 9789021555324)

cover

“De ongelijkheidsmachine” van de Vlaamse journalist Paul Goossens betoogt in De ongelijkheidsmachine dat sinds 1980 het loonaandeel in het nationaal inkomen in België aanzienlijk gedaald is. En wat niet naar loon gaat, gaat naar het kapitaal en aandeelhouders. Het ongelijkheids-systeem van de middeleeuwse standen¬maatschappij heeft het met behulp van de christenen al meer dan duizend jaar uitgehouden.
Auteur Paul Goossens vraagt zich af: Hoe kan het dat een handvol mensen meer bezit dan de helft van de wereldbevolking en waarom wordt die obscene concentratie van rijkdom niet weggehoond? Vragen die ertoe doen. (ISBN: 9789462674271) ook als e-book.

cover

”Sander en de brug”. Ongelijkheid aanpakken. Auteur: Sander Schimmelpenninck.
Vijf voorstellen voor een eerlijk Nederland. Het wordt tijd om weer groot te denken.
Sander schrijft in korte hoofdstukken de probleempunten van onze huidige samenleving.
1) Belast winst uit vermogen en erfenissen net zo zwaar als inkomen uit werk.
2) Hervorm het onderwijs. 3) Belast pensioen eerlijk. 4) Geef iedereen een jubelton.
5) Voer een maatschappelijke diensttijd in voor iedereen.
“Mijn incarnatie” hoofdstuk in …heb je ff, kwam ik tot éenzelfde conclusie, al voordat ik zijn boekje had gelezen. Dit is voer voor politici van links en rechts. (ISBN: 978949325244) https://decorrespondent.nl/ Ook als e-book en podcast.