Actueel – Blog

Nu, een half jaar na de publicatie van mijn boek, wil ik, mede door de gesprekken met lezers, dieper ingaan op de verhalen. In de vorm van blogs wil ik hier meer details en toelichtingen geven.

Overpeinzing, wat is er aan de hand in de wereld?

Wordt de 20ste eeuw de eeuw van bewustwording en oplossing van onze mondiale problemen?

In de jaren 1960-´70 waren al de eerste tekenen van protesten tegen overheids instanties. Protestsongs, opstanden, happenings in Amsterdam bij het standbeeld van het “Lieverdje.” Dat was Nederland. Over de hele wereld werd het steeds onrustiger. Discriminatie rellen, protesten tegen de oorlog in Vietnam. Het is al veel langer aan de gang. Iedereen kan en kon die onrust constateren, onrust over de hele wereld met veel menselijk en natuurlijk leed. Ik noemde het “De Nodige Evolutie.” Bijna gelijk als de titel van het boek van Barbara Marx Hubbard, auteur van het boek “Bewuste Evolutie.” (zie boekbespreking)

Nog nooit werden we zo met onze neuzen op de feiten gedrukt en het lijkt wel of het iedere dag heftiger en meer wordt. Mondiale problemen, er heerst chaos over de hele wereld. Kan je die wereld-chaos in éen woord vangen? Volgens mij wel, ik zou het eerder arrogantie willen noemen. Waarom arrogantie? Juist omdat de mens zelf de hoofd oorzaak is van die chaos. Jij en ik, kortom iedereen, niemand uitgezonderd, hebben die zelf veroorzaakt dóór onze arrogantie van het beter weten, van het zin doordrijven zoals “de Betuwelijn, vliegveld Lelystad enz”. Door corruptie of omkoping. Soms laten we ons onbewust meeslepen door uitgekiende marketing, reclame, lobbyisten, door grote bekken of .. we hebben het altijd al zo gedaan. Ja het laten gebeuren door niet je hersens te gebruiken. Veelal bewust om er zelf beter van te worden, grootheidswaanzin, macht en geweld. Ik vertel hier niets nieuws, we zien het dagelijks om ons heen en ook, volgens de ons bekende geschiedenis boekjes, altijd al zo gedaan. Zelfs in de oertijd gingen we elkaar te lijf met knuppels als ons iets niet beviel. En omdat mannen nu eenmaal fysiek sterker zijn dan vrouwen werden zij over het algemeen de dupe.

Dat mannen fysiek sterker zijn neemt niet weg dat vrouwen over het algemeen geestelijk sterker zijn, dat ze anders denken en dat is één van de vele oorzaken van de huidige chaos. Door arrogantie hebben we het al eeuwenoude Chinese “Yin Yang” effect niet begrepen of … het gemakshalve maar vergeten. Yin Yang volgt de theorie van tegenovergestelde eenheden. Met andere woorden, Yin en Yang zijn met elkaar in conflict maar tegelijkertijd zijn zij wederzijds van elkaar afhankelijk. Man & Vrouw – Mens & Natuur – Licht & Donker – Zo kan je even doorgaan.

Deze eeuw zal, good be good de erkenning van de vrouw worden, maar dan moet er nog veel gebeuren. Veel van de grote religies erkennen de vrouw nog steeds niet. Als je daarover op door gaat filosoferen kan je niet anders concluderen en tot de conclusie komen dat een groot deel van alle onrust daardoor is ontstaan. Maar Yin Yang, dat zijn toch geitenwollensokken gedachten? Als jij het daar mee eens bent dan durf ik te zeggen dat jij één van de oorzakers bent van die totale onrust. Trouwens Wikipedia geeft een betere uitleg dan ik het in deze paar woorden kan doen.

Oost en West zijn met elkaar in conflict maar tegelijkertijd zijn zij wederzijds van elkaar afhankelijk. Het is een mondiaal probleem en dat kunnen we alleen mondiaal oplossen. Een politieke partij als Volt, opgericht door Europese jongeren, zit vol met idealen en nieuwe ideeën en hebben voor vele anderen, niet alleen jongeren maar ook voor veel ouderen zoals ik, een voorbeeldfunctie. Zelf hoop ik dat ze sterk genoeg zullen zijn en dat ze zich niet laten overrompelen door de vele conservatievelingen. Mijn persoonlijke overtuiging voor iedereen is: Beweeg soepel mee met de evolutie, verandering is/hoort bij ons leven. Juist conservatievelingen en kerken probeerden dat te voorkomen met alle gevolgen van dien.

Jan J. Leijenhorst

Wat is een dogma?

Definitie: “Een leerstelling die door een religie, ideologie of organisatie als onbetwistbaar wordt beschouwd.” (bron: nl.wikipedia.org)

Het zijn vastgeroeste opvattingen die niet of moeilijk te veranderen zijn. Vooral als het van een zogenaamd gezag berustte en in bepaalde kringen als een erkende instantie komt wordt het ervaren als een ware uitspraak. En niet alleen binnen christelijke en islamitische tradities kreeg het woord dogma de betekenis van een bindende uitspraak over het ware geloof of een onderdeel ervan. Ook in de politiek zijn dogma's een vaste leerstelling, waar niet van afgeweken mag worden. De Deense filosoof en theoloog Kierkegaard verwoordde het zo: sommige mensen kennen de wereld alleen van horen zeggen. Zij nemen genoegen met de verhalen en willen of durven niet zelf te ervaren hoe het is om in-de-wereld-te-zijn. Mensen die alleen maar in verhalen wonen leven niet echt. Het zijn levende doden. In zijn boek “Johannis Climacus” vertelt hij een verhaaltje hoe dogma’s gevoed en in stand gehouden worden door herhalingen, herhalingen, herhalingen, hersenspoelingen genoemd. De voor veel ouderen een terugkerende anker (hersenspoeling) is de iedere zondagse eucharistieviering. Het is een sprekend voorbeeld om dat dogma in stand te houden.
Hoewel het bijvoeglijk naamwoord dogmatisch van dogma is afgeleid, heeft het een andere, negatieve betekenis: voor een dogmaticus is alleen zijn eigen overtuiging waar.

Eerste hoofdstuk:

“Is ’t een droom of werkelijkheid?” - ff - feit of fantasie

Het begin van het verhaal speelt zich af in begint maart 1991, ander halfjaar na het overlijden van mijn eerste vrouw Ria. Wij hadden samen al jaren een afspraak: “Als de jongens de deur uit zijn gaan wij kleiner wonen. Onze voorkeur was een flatje met groot terras op het zuiden en een stacaravan op FlevoNatuur.* Wij waren al jaren liefhebbers van het naturisme. Al onze vakanties brachten we door op naturistenterreinen in Frankrijk en zelfs in onze tuin in Krimpen a/d IJssel had ik een plek gemaakt waar we daarvan konden genieten.
Dit autobiografische begin is bedoeld als introductie van de gedachte achter m’n zoektocht. Figuurlijk kleed ik me voor je uit om te proberen je mee te nemen in mijn gedachte gang naar mijn werkelijkheid die ik zelf ook nog niet helemaal doorhad. Je zou kunnen zeggen dat ik mezelf nog moest uitvinden, vooral omdat ik schrok waar mijn striptease/gedachtegang op uitkwam.

* “Toen zij definitief koos voor euthanasie moest ik haar beloven onze afspraak na ta komen. Hoe ik haar heb leren kennen en het verloop van haar ziektebeeld kunt u uitgebreid in het boek lezen.”

Dat niet nog een keer

Gevolg: "... heb je ff" (= zowel een boek als een website (hebjeff.com)

Ongeveer zo'n tien jaar geleden, toen er bij Conny ook borstkanker was geconstateerd, was mijn eerste gedachte: nee, dat niet weer. Mijn eerste vrouw, Ria, was twintig jaar daarvoor aan dezelfde ziekte overleden. Ondanks dat ik de rouwperiode die daarop volgde als positief heb ervaren en niet had willen missen wilde ik dit niet nog eens meemaken en ontstond bij mij ook het idee om dit boek te schrijven. Onbewust, misschien ook als soort van therapie, begon ik mijn tekeningen en verhalen, die ik in de rouwperiode van haar overlijden, met andere ogen te bekijken en lezen. Te reflecteren zou je kunnen denken. Ik begon nu bewust mijn verhalen en tekeningen te bewaren. Een déjà vu  gaf de doorslag. Gewoon een openbaring die eigenlijk m'n leven op zijn kop zette. En toen kwam Conny in mijn leven op heel bijzondere wijze. Alle details lees je in het boek. Het idee van een boek en website schoof naar de achtergrond, maar bleef ongemerkt wel sudderen. Toen bij Conny ook borstkanker werd geconstateerd kwam het idee weer terug. De werktitel van het boek werd: "God, heb je ff."  Ik had moeite met het woord God. Voor mij was het gewoon een taboe, ik kon het niet over mijn lippen krijgen. Dat bleek een dieper zittend probleem, wat gelukkig inmiddels ook duidelijk is geworden. Wel met een andere interpretatie en volgens mij een eye-opener voor velen. Vandaar dat het "... heb je ff." is geworden.